Ewa Całka-Kozieł

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Umorzenie postępowania karnegoW poprzednim poście przybliżyłam Ci instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego (zobacz tutaj). Z pewnością po jego przeczytaniu pomyślałeś:

Ok, ale jak ta teoria ma się do mojego przypadku? Jak mam uniknąć skazania i co najważniejsze jak mam nie stracić prawa jazdy? 

Odpowiedź jest jedna – musisz przed sądem wskazać wszystkie okoliczności korzystne dla Ciebie i jednocześnie łagodzące popełnione przestępstwo. W tym celu odpowiedź sobie na poniższe pytania:

  1. wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne:

Jaką drogą jechałeś/aś – o dużym czy małym natężeniu ruchu, czy drogą publiczną czy boczną?; O której godzinie doszło do popełnienia czynu?; Czy stworzyłeś/aś realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego?; Dlaczego prowadziłeś/aś pod wpływem?; Jak wysokie miałeś /aś stężenie alkoholu we krwi?

  1. okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości:

Czy przyznajesz się do zarzucanego czynu?; Czy żałujesz popełnienia przestępstwa?

  1. postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego

Jaka była Twoja postawa w trakcie zatrzymania, w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego?; Czy złożyłeś /złożysz szczegółowe wyjaśnienia co do przebiegu całego zdarzenia?; Czy okazujesz/aś żal oraz skruchę; Jaki jest Twój obecny sposób życia i postępowania?; Czy posiadasz ustabilizowaną sytuację życiową, stałe zatrudnienie?; Jak długo posiadasz prawo jazdy i czy w tym czasie popełniłeś/aś jakieś wykroczenia drogowe? 

  1. sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne.

Pamiętaj, że zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania będzie zależało nie tylko od okoliczności zdarzenia, ale również od Twojej argumentacji i umiejętnego przedstawienia siebie w korzystnym świetle.

Co więcej, jak wskazałam wyżej przy warunkowym umorzeniu możesz starać się także zatrzymać prawo jazdy. W tym celu musisz przekonać sąd, że orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów będzie dla Ciebie zbyt dotkliwe np. z uwagi na wykonywany zawód. Ponadto musisz wytłumaczyć, że pozostawienie prawa jazdy nie wpływie na Ciebie negatywnie i  będziesz mimo wszystko przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełnisz ponownie przestępstwa.

Umorzenie postępowania karnegoPodczas niemalże każdej prowadzonej przeze mnie porady prawnej dotyczącej jazdy pod wpływem alkoholu padały (i zapewne nadal będą padać) dwa zasadnicze pytania:

– Pani Mecenas, a czy jest jakaś możliwość uniknięcia skazania, bo ja przecież nie mogę być osobą „notowaną”! 

–  Czy można coś zrobić, żeby sąd nie zabierał mi prawa jazdy, bo przecież bez niego nie będę ….. (i tu padają różne argumenty): mógł pracować, wozić dzieci do szkoły, normalnie funkcjonować itp. 

Czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji? Otóż tak! Mowa tutaj o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania polega na:

Odstąpieniu przez sąd od wydania wyroku skazującego za przestępstwo, pomimo jego popełnienia.

Co więcej, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec środek karny polegający na zakazie prowadzenia pojazdów na okres do lat 2 lub w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Tylko w tym przypadku zakaz ten może zostać orzeczony na tak krótki okres, bowiem w „normalnym” toku postępowania sąd stosuje wskazany środek karny od lat 3.

Aby skorzystać z „dobrodziejstwa” warunkowego umorzenia muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, a mianowicie:

  • wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne:
  • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości:
  • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego
  • sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne.

Warto, abyś wiedział, że zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu następuje na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat. Co więcej, w sytuacji w której sąd nie zastosuje środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, to orzeczony zostanie obowiązek zapłaty przez kierowcę świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak widać na pierwszy rzut oka, jest to instytucja bardzo korzysta i warto się o nią ubiegać już na etapie postępowania przygotowawczego. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby walczyć o to rozwiązanie także na etapie postępowania sądowego.

Zgodnie z tym co pisałam ostatnio, odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem zależy przede wszystkim od ilości alkoholu we krwi. Wtedy mówimy albo o stanie po użyciu albo o stanie nietrzeźwości. Powyższe, prowadzi z kolei w linii prostej do wykroczenia albo przestępstwa.

Innymi słowy, jeśli kierowca we krwi posiada od 0,10 mg/ml do 0,25 mg/ml (od 0,2 promila do 0,5 promila) – to mówimy o stanie po użyciu, a jeśli powyżej 0,25 mg/ml (powyżej 0,5 promila) – nietrzeźwości.

Pierwszy przypadek jest kwalifikowany jako wykroczenie i jest oczywiście „łagodniejszy” w skutkach. W takiej sytuacji sąd wymierza karę aresztu, grzywny i orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Drugi przypadek jest znacznie poważniejszy i jako taki pociąga za sobą grzywnę, karę ograniczenia wolności/pozbawienia wolności, świadczenie pieniężne na rzecz FPPoPP (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) oraz utratę uprawnień.

Aby ułatwić zrozumienie, poniżej przedstawiam tabelę obrazującą porównanie stanów kierowcy pod wpływem alkoholu i konsekwencji prawnych.

Tabela

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Ewa Całka-Kozieł27 listopada 2017Komentarze (0)

Więc stało się…

Jedna niepoważna decyzja („mogę prowadzić, minęło już sporo czasu odkąd wypiłem”), jeden zbieg okoliczności („przecież nie ma nikogo kto mógłby nas podwieźć, tylko Ty masz samochód”)… i masa problemów…

„Nie wyobrażam sobie, że nie będę mógł prowadzić przez tyle miesięcy…”

Właśnie: „tyle miesięcy”?, ale w zasadzie: ile miesięcy? Co tak naprawdę grozi za jazdę samochodem pod wpływem?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu, powstaje po przekroczeniu magicznej tj. dopuszczalnej granicy 0,10 mg/ml (0,2 ‰ – promila). W takiej sytuacji, prowadzenie pojazdu po alkoholu zawsze ma swój finał przed sądem karnym. Bez znaczenia jest wartość promili we krwi oraz okoliczność czy pijany kierowca spowodował wypadek/kolizję.

Wykroczenie czy przestępstwo

W przypadku samych kar, wszystko rozbija się jednak o ilość „nieszczęsnych” promili we krwi. A konkretnie graniczną wartością jest 0,25 mg/ml (0,2 promila). Jeżeli na urządzeniu pomiarowym pojawi się wynik od 0,10 mg/ml do 0,25 mg/ml (czyli od 0,2‰ do 0,5‰) to mamy do czynienia z wykroczeniem, jeżeli 0,26 mg/ml i więcej – mowa o przestępstwie.

W przypadku jednego i drugiego, oprócz naliczenia pkt karnych, ustawodawca przewidział następujące rodzaje kar: grzywna, kara ograniczenia wolności, areszt oraz pozbawienie wolności. Dodatkowo, obok w/w kar stosowane są środki karne: zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne. Co do samej utraty uprawnień – możliwe jest orzeczenie środka karnego na okres od 6 miesięcy do nawet dożywotniego zakazu prowadzenia.

W zależności od sytuacji – mówimy zatem o wykroczeniu albo o przestępstwie. Od tego zależy rodzaj oraz wysokość kar. Nierzadko jednak, to „ile” w konkretnym przypadku zostanie zaproponowane, zależy od przyjętych wytycznych danego policjanta czy prokuratora. Dlatego też nie zawsze warto zgadzać się na pierwszą lepszą propozycję organu prowadzącego postępowanie. Każdy przypadek wymaga przemyślenia, rozważenia wszelkich okoliczności, czy indywidualnej konsultacji adwokata.