Ewa Całka-Kozieł

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, ale​ ​również tych z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Od wielu lat reprezentuję moich Klientów w postępowaniach ​przedsądowych i ​sądowych​ na terenie całego kraju​.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów… czyli szybszy powrót za kierownicę

Ewa Całka-Kozieł27 lutego 2024Komentarze (0)

Kiedy będzie możliwa zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów popularnie zwana skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów?

Do Kancelarii często zgłaszają się Klienci którzy sami prowadzili sobie sprawę, niestety wyszło jak wyszło… prawo jazdy zatrzymane… i pytają: Pani Mecenas jakie są realne szanse na szybszy powrót za kierownicę?

Całkiem zrozumiałe… W końcu nie ma najmniejszych wątpliwości, że orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na dłuższą metę bywa bardzo uciążliwe.

Szczególnie dla osób, których praca zawodowa wiąże się z ciągłymi wyjazdami.

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów – jak to zrobić?

Dla znacznej większości moich Klientów mam dobre nowiny (!!!).

Mogą oni bowiem wystąpić z wnioskiem do sądu o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów (popularnie jest to zwane skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów).

Wymóg spełnienia przesłanek warunkujących zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 182 a k.k.w. wniosek taki możesz wnieść, jeżeli:

(1) zakaz prowadzenia pojazdów jest już wobec Ciebie wykonywany połowę orzeczonego wymiaru; w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów — zakaz ten jest wykonywany co najmniej 10 lat.

(3) Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdów przez Ciebie nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Od kiedy liczyć połowę orzeczonego wymiaru kary?

Co szczególnie ważne z pkt praktycznego – okres trwania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest liczony od pierwszego dnia rzeczywistego zatrzymania Twojego prawa jazdy przez organy ścigania i właściwego starostę.

Pozytywna ocena kryminologiczna

Z kolei dla spełnienia drugiej z przesłanek, musisz wykazać, iż w okresie trwania środka karnego nie popełniłeś ponownie przestępstwa ani wykroczenia drogowego, jak również nie prowadziłeś pojazdu mechanicznego, mimo trwania środka karnego, które w konsekwencji skutkowałoby wszczęciem wobec Ciebie postępowania.

Co więcej sąd będzie oceniał Twoje właściwości i warunki osobiste czyli:

 1. stan zdrowia skazanego
 2. cechy osobowości
 3. charakteru
 4. sytuację rodzinną i środowiskową
 5. świadczenie stałej pracy
 6. stabilizację trybu życia
 7. przestrzeganie porządku prawnego
 8. nienadużywanie alkoholu (ale również przebyte leczenie odwykowe, a także motywację do zachowania abstynencji)
 9. unikanie środowisk patologicznych.

Przykładowo należałoby wykazać że prowadzenie pojazdu mechanicznego jest dla Ciebie niezbędne dla realizacji obowiązków służbowych i zawodowych (np. częste podróże służbowe, duża odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą, brak alternatywnych środków komunikacji), jak również jest wyjątkowo ważne w zakresie życia osobistego/rodzinnego (np. choroba uniemożliwiająca korzystanie z środków komunikacji publicznej; własne schorzenie/schorzenie członka rodziny skutkujące koniecznością częstych wizyt lekarskich/rehabilitacji/terapii/itd.)

Ocenę wyżej wymienionych przesłanek oraz wynikającą z niej prognozę sąd powinien oprzeć na informacjach uzyskanych na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sądowego oraz danych o Tobie zaczerpniętych z Krajowego Rejestru Karnego lub w oparciu o inną wiedzę, którą dysponuje policja.

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów – blokada alkoholowa

Czyli na czym polega zmiana sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych?

Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki spełniasz — masz duże szanse na to, że będziesz mógł prowadzić pojazdy, które są zaopatrzone w blokadę alkoholową (czym jest blokada alkoholowa? — dowiesz się w następnym artykule).

W przypadku zaś niespełnienia opisanych w art. 182a § 1 k.k.w. warunków formalnych albo ustalenia, że względem Ciebie nie zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna, sąd wydaje postanowienie o odmowie zmiany sposobu wykonywania środka karnego.

Na każde z powyższych postanowień sądu zgodnie z art. 182a § 4 k.k.w. przysługuje Ci złożenie zażalenie do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu orzekającego.

Musisz jednak pamiętać, iż w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci możliwości kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Na tle definicji rażącego porządku prawnego mamy spór doktrynalny, jednak powołując się na korzystniejszą linię obrony:

nie każde rażące naruszenie porządku prawnego po zmianie sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi podstawę do uchylenia wydanego postanowienia. Chodzi o takie naruszenie porządku prawnego, które cechują jaskrawość, oczywistość, duże nasilenie złej woli, przy uwzględnieniu skutków, sposobu i okoliczności tego zachowania, a także stopnia jego społecznej szkodliwości. Sąd indywidualnie oceni, czy popełnienie przez skazanego przestępstwa lub wykroczenia spełnia warunek rażącego naruszenia porządku prawnego, uwzględniając rodzaj i stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz inne okoliczności związane z ogólnymi dyrektywami kary zawartymi w art. 53 § 1 i 2 k.k. Oceni także z pewnością zachowanie skazanego przez okres po uprawomocnieniu się postanowienia.

(Za: Rola i znaczenie instytucji zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu w świetle art. 182a k.k.w)

Wyjątki – czyli kiedy nie mamy szans na „wygraną”

Niestety w tym miejscu należy dołożyć (*) — nie wszyscy skorzystają z możliwości zmiany środka karnego prowadzenia pojazdów.

Analizowany przepis uprawnia do wystąpienia z wnioskiem tylko osoby, wobec których orzeczenie w tym zakresie uprawomocniło się po dacie wejścia w życie analizowanego przepisu, a więc po 18.05.2015 r.

Ewa Całka-Kozieł
adwokat

***

Stare dzieje… czyli zatarcie skazania przestępstwa za jazdę pod wpływem alkoholu

Kolejnym zagadnieniem, jakie od czasu do czasu pojawia się na poradach prawnych w tematyce karnej jest zatarcie skazania przestępstwa za jazdę pod wpływem alkoholu. Postaram się więc przedstawić w kilku słowach o co dokładnie chodzi z tym zatarciem.

Zatarcie skazania to nic innego niż fikcja prawna, zgodnie z którą po określonym czasie przyjmuje się, że dana osoba nie była nigdy karana [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ewa Całka-Kozieł

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LEXIA Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych Całka-Kozieł, Bil I Wspólnicy Spółka Jawna w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LEXIA Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych Całka-Kozieł, Bil I Wspólnicy Spółka Jawna w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: